Ota yhteyttä

Mitä ratkaisukeskeinen lyhytterapia on?

Ratkaisukeskeinen ajattelu terapiassa.

Ratkaisukeskeisyydestä puhutaan tällä hetkellä paljon. Työpaikoilla, politiikassa ja ylipäätään yhteiskunnassamme peräänkuulutetaan ratkaisukeskeisyyttä, kun toivotaan ” järkeviä” tai  ”nopeita” toimia ongelmien poistamiseksi. Ratkaisukeskeisen terapeutin perspektiivistä katsottuna keskustelu kuitenkin luiskahtaa usein väärille urille, kun ratkaisukeskeisyyttä aletaan pitää synonyymina ratkaisuehdotusten latelulle.

Ratkaisukeskeinen ajattelu perustuu näkökulman vaihtamisen taitoon. Usein näemme jonkin asian korostetun yksipuolisesti.  Meillä on ongelma, joka on tietynlainen ja olemme miettineet ja pohtineet itsemme uuvuksiin sen kanssa. Pyörimme kehää asian ympärillä, turhaudumme ja lopuksi olemme niin väsähtäneitä, että asia alkaa tuntua täysin ylivoimaiselta, eikä sille löydy minkäänlaista ratkaisua. Pelkkä ongelman tiedostaminen saa mielemme sumenemaan ja kehomme reagoimaan kuin olisimme suuressa hädässä. Jäykistymme niin mieleltämme, tunteiltamme kuin keholtammekin. Kuulostaako tutulta?

Ratkaisukeskeinen terapeutti on ammattilainen, joka osaa auttaa ongelman uudelleen määrittelyssä niin, että asiaan saadaan uusia näkökulmia ja ratkaisumahdollisuuksia. Ratkaisukeskeinen ajattelu pohjaa stoalaiseen filosofiaan, jossa kaikki ongelmat ovat poistettavissa, jos vain ajattelee toisin. Usein tarvitaan kuitenkin myös tekoja, eikä pelkkä ajattelu vie vielä ongelmaa pois. Stoalaiset olivat kuitenkin oikeassa siinä, että tarkastelemalla asioita eri näkökulmista saadaan perspektiiviä, väljyyttä ajatteluun ja päästään pois pattitilanteesta. Päästään lähemmäksi tekoja, joilla ongelma viimein saadaan ratkaistua. Ongelmaa tarkastellaan eri näkökulmien kautta, ja mietitään, mikä olisi se pienin mahdollinen askel tai teko, joka helpottaisi tilannetta juuri nyt. Joskus ongelma on muuttunut jopa lahjaksi pelkästään näkökulmaa vaihtamalla ja asian kanssa on pystyttykin helpommin elämään ja tulemaan toimeen.

Ratkaisukeskeisyydessä yksi perusperiaatteita on, että jos toimit aina samalla tavoin, saat aina samaa kuin ennenkin. Oman toiminnan kautta voidaan saavuttaa muutoksia ja päästä eteenpäin. Ratkaisukeskeisyydessä opetellaan myös päästämään irti sellaisista asioista, joille ei itse voi mitään. Jos asia ei ole ihmisen omissa käsissä, siihen voi kuitenkin opetella suhtautumaan toisin. Tärkeää on löytää ihmisen omat voimavarat ja kääntää ne tukemaan ihmisen omia tavoitteita, tekojen ja ajattelun kautta. Jokaisessa ihmisessä on voimavaroja. Usein niitä ei aina vain tunnisteta. Ratkaisukeskeisen työskentelyn myötä ihminen oppii tunnistamaan omat voimavaransa, kehittämään niitä sekä tukeutumaan niihin uusissa elämän kriiseissä. Ihminen oppii uusia tapoja kohdata vaikeita aikoja, tietäen että niistä päästään eteenpäin. Kokemus aiemmasta onnistumisesta luo pohjan kohdata seuraavat vaikeat hetket elämässä. ”Olen selvinnyt siitäkin, siispä selviän tästäkin”, on monelle ajatus, joka kantaa eteenpäin.

Ratkaisukeskeinen työskentely on positiivista, eteenpäin vievää toimintaa, joka löytää ja voimistaa jokaisessa ihmisessä olevat voimavarat elämäntilanteen helpottamiseksi juuri tässä hetkessä.

Eevamaria Halttunen
Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, Sosionomi (AMK), FM, Erityistason seksuaaliterapeutti (NACS)

Ota luottamuksellisesti yhteyttä.

Ensimmäisellä tapaamisella kartoitamme, miten jatkamme.