Ota yhteyttä

Matalankynnyksen yksityistä ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa, seksuaaliterapiaa ja koulutuspalveluita.

Terapia- ja koulutuspalvelut

Ikigaini Oy on perustettu vuonna 2019 tarjoamaan ratkaisukeskeistä lyhytterapiaaseksuaaliterapiaa ja koulutuspalveluita. Etäyhteydet mahdollistavat palvelut asiakkaillemme joka puolelle Suomea.

Ikigaini Oy on yksityinen palveluntarjoaja, eikä kuulu Kelan kuntoutustukien piiriin.

Olen Eevamaria Halttunen, FM, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, auktorisoitu seksuaalineuvoja, erityistason seksuaaliterapeutti (NACS), sosionomi (AMK) sekä ratkaisukeskeinen taideterapia-ohjaaja. Olen Suomen lyhytterapeuttiyhdistyksen, Suomen seksologisen seuran sekä Psykofyysisen psykoterapia ry:n jäsen.

Toteutan terapiapalvelujen lisäksi työyhteisöille erilaisia voimavaratyöpajoja, joissa käytän sekä taideterapeuttisia että psykofyysisiä metodeja niin yksilön omien kuin työyhteisön kollektiivisten voimavarojen tunnistamiseen.

Suunnittelen ja toteutan mielelläni organisaatiollenne räätälöidyn lyhyen työpajan tai pitemmän voimavarakeskeisen koulutuksen. Myös koko työyhteisölle suunnatut ratkaisukeskeiset lyhytterapia-keskustelut voidaan suunnitella vahvistamaan organisaationne strategiaa. Ota siis rohkeasti yhteyttä, niin katsotaan miten voimme edetä.

Miten voin auttaa

Group 15
Ratkaisukeskeinen
lyhytterapia

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia pohjautuu metodiin, jossa etsitään pieniä askelia matkalla kohti tavoiteltavaa muutosta. Ratkaisukeskeisyys ei tarkoita valmiiden ratkaisujen tarjoilua, vaan asiakkaan omien voimavarojen tunnistamista ja niiden hyödyntämistä. Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on dialogista toimintaa, jossa pysähtymällä oikein kohdistettujen kysymysten äärelle on mahdollista löytää uusia näkökulmia ja ratkaisuja erilaisiin haastaviin tilanteisiin. Ratkaisukeskeinen lyhytterapia suuntaa voimakkaasti tulevaisuuteen ja keskittyy pohtimaan mitä juuri nyt, tässä hetkessä, on mahdollista tehdä, jotta haastava tilanne saataisiin helpottumaan.

Group 16
Seksuaaliterapia
 

Seksuaaliterapia käsittelee ihmistä kokonaisuutena. Seksuaalisuus on osa meistä jokaista koko elämämme ajan. Seksuaaliterapia tarjoaa erityisosaamista sinulle, joka tahdot keskustella seksiin, seksuaalisuuteen, parisuhteeseen tai vaikkapa ikääntymiseen liittyvistä asioista. Pysähdymme juuri niiden asioiden äärelle, jotka sinulle ovat tärkeitä.

Ota rohkeasti yhteyttä. Mietitään yhdessä, miten voimme edetä!

Group 16
Koulutukset ja ryhmänohjaukset

Voimavaratyöpajat: Toteutan erilaisille yhteisöille räätälöityjä voimavaratyöpajoja käyttäen sekä taideterapeuttisia että psykofyysisiä metodeja. Työpajoissa tarkastelemme yksilön voimavaroja sekä etsimme koko yhteisön supervoimaa.

Työyhteisöt Organisaation avainhenkilöille voimme suunnitella 5-10 kerran ratkaisukeskeiset lyhytterapia-tapaamiset, joissa kirkastetaan organisaation strategiaa yksilön jokapäiväisessä työssä ja etsitään vahvuuksia ja voimavaroja tulevaisuuteen luotaavassa innostavassa ilmapiirissä. Edellä mainitut voimavaratyöpajat sopivat myös työyhteisöille.

Mitä Ikigaini tarkoittaa

Ikigai on japanilainen termi, joka tarkoittaa elämäntarkoitusta. Japanilaisten mielestä jokaisella ihmisellä on oma ikigai, ja sen tavoittelu tuo onnea, terveyttä ja pitkää ikää. Ogimin kylässä Japanissa ihmiset elävät usein yli satavuotiaiksi ja pysyvät elämässä kiinni. Asiaa saattaa edesauttaa se, että heillä on selvänä oma ikigainsa, jota he toteuttavat vielä ikääntyneinäkin.

Asiakkaitteni kanssa pohdimme usein mikä on heidän ikigainsa, mikä saa heidät sykkimään ja kokemaan elävänsä täyttä omanlaistansa elämää. Oma ikigaini on asiakkaitteni auttaminen eteenpäin heitä askarruttavien asioiden kanssa.

Ota luottamuksellisesti yhteyttä.

Ensimmäisellä tapaamisella kartoitamme, miten jatkamme.