Ota yhteyttä

Koulutukset ja ryhmänohjaukset

Yhteisössä on voimaa!

Koulutukset ja ryhmänohjaukset

Toteutan eri yhteisöille räätälöityjä voimavaratyöpajoja käyttäen sekä taideterapeuttisia että psykofyysisiä metodeja. Työpajoissa tarkastelemme yksilön voimavaroja sekä etsimme koko yhteisön supervoimaa, jolla erottua muista.

Työpajat soveltuvat monenlaisille eri yhteisöille ( työyhteisöt, järjestöt , yleishyödylliset organisaatiot jne.), sillä suunnittelen ne aina yksilöllisesti tilaajan tarpeita kuunnellen. Työpajat kestävät 2-4 tuntia, ja ne voivat olla joko kertaluontoinen tapahtuma (esim. virkistyspäivänä) tai useampaan kertaan toteutettava pitkäkestoisempi ryhmänohjaus vaikkapa jollekin tietylle asiakasryhmälle.

Ratkaisukeskeiset lyhytterapia-palvelut organisaatioille

Organisaation avainhenkilöille voimme suunnitella 5-10 kerran ratkaisukeskeiset lyhytterapia-tapaamiset, joissa kirkastetaan organisaation strategiaa yksilön jokapäiväisessä työssä ja etsitään vahvuuksia ja voimavaroja tulevaisuuteen luotaavassa innostavassa ilmapiirissä. 

Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa työntekijä voi tarkastella tämänhetkisiä haasteitaan ja voimavarojaan sekä etsiä uusia näkökulmia niin jokapäiväisten työtehtäviensä, tiimin toimivuuden kuin yksityiselämän haasteiden suhteen. Etsimme myös stressin hallintaan keinoja psykofyysisistä harjoitteista, jotka hyödyntävät hermoston luontaisia keinoja rauhoittaa mieltä ja kehoa vaativissa tilanteissa tai pitkäkestoisen stressin aikana. Pohdimme myös, mitä mahdollisuuksia ihmisellä on vähentää stressiä aiheuttavia elementtejä työssään, jotta palautuminen olisi mahdollisimman tehokasta eikä stressi vaikeuttaisi esimerkiksi päätöksen tekoa työtehtävissä.

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan juuri teidän yhteisöllenne sopiva kokonaisuus!

Ota luottamuksellisesti yhteyttä.

Ensimmäisellä tapaamisella kartoitamme, miten jatkamme.